Czasy, kiedy grzejnik grzał pełną mocą już dawno minęły. Dzisiaj ogrzewanie domu ma w swoim władaniu zawór termostatyczny. Regulacja temperatury za pomocą głowic termostatycznych pozwala bowiem na uzyskanie w domu komfortowej temperatury i zmniejsza koszty ponoszone na ogrzewanie domu.

 

Grzejnik i głowica termostatyczna - nierozłączna para
   Zawory termostatyczne to już standardowe wyposażenie instalacji c.o. Na nich opiera się system regulacji temperatury w pomieszczeniach. W domach i mieszkaniach najczęściej spotykamy głowice sterujące zaworami grzejnikowymi. Ich zadaniem jest automatyczna regulacja wydajności grzejników w taki sposób, by w pomieszczeniu była utrzymywana stała temperatura.

Dlaczego montować zawory termostatyczne a nie zwykłe?

   Regulacja ilości ciepła dostarczanego do pomieszczenia polega na zmianie wielkości strumienia gorącej wody przepływającego przez grzejnik. W starych grzejnikach, przykręcając zawór zamontowany na rurze, można było zmniejszyć strumień wody – wtedy grzejnik stawał się zimniejszy, po odkręceniu go w pomieszczeniu robiło się cieplej.

   Jednak straty i zyski ciepła w pomieszczeniu zmieniają się przez cały czas, na przykład na skutek zmiany pogody, włączania bądź wyłączania urządzeń emitujących ciepło (kuchenki, piekarnika, żelazka, kominka) czy nawet zmiany liczby przebywających w nim osób. Powoduje to wahania temperatury w pomieszczeniu. Gdy robi się za zimno, cierpi na tym nasz komfort, a gdy za gorąco – marnują się pieniądze na niepotrzebnie dostarczone do pomieszczenia ciepło. By tego uniknąć, trzeba byłoby ciągle regulować wielkość strumienia wody zasilającej grzejnik, otwierając lub przymykając zawór. Oczywiście nikt z nas nie ma na to czasu ani ochoty. Ale tę czynność mogą za nas wykonywać głowice termostatyczne.
 

Kiedy ciepło, kiedy zimno - jak ustawić zawór termostatyczny
   Głowica termostatyczna umożliwia wybór temperatury, do jakiej ma być ogrzewane pomieszczenie. Następuje to przez obrót głowicy. Dla łatwiejszej orientacji jest na niej zaznaczona skala, na przykład od 1 do 5. Ustawienie głowicy w położeniu 1 spowoduje utrzymywanie w pomieszczeniu jedynie tak zwanej temperatury dyżurnej (około 6˚C), która zabezpiecza instalację przed zamarznięciem w niej wody. Położenie to wybiera się, gdy pomieszczenie przez dłuższy czas nie będzie wykorzystywane i w związku z tym nie musi być ogrzewane. Położenie 5 oznacza pełne otwarcie zaworu, czyli pracę grzejnika z maksymalną mocą niezależnie od zmian strat i zysków ciepła, a więc tak jakby zawór nie był wyposażony w termostat. Jeśli chcemy utrzymywać w pomieszczeniu optymalną temperaturę (20-22˚C), powinniśmy ustawić głowicę w środkowym położeniu, czyli na 3.

Jak działa głowica termostatyczna?
   Regulacja zaworu termostatycznego odbywa się pod wpływem zmian objętości substancji wypełniającej sprężysty mieszek wewnątrz głowicy termostatycznej. Substancja ta – ciecz, gaz albo wosk – rozszerza się pod wpływem wzrostu temperatury i kurczy, gdy temperatura spada. Rozszerzając się, wywiera nacisk na trzpień zaworu, powodując jego przymknięcie. Dzięki temu zmniejsza się strumień gorącej wody przepływającej przez grzejnik i staje się on chłodniejszy, czyli grzeje z mniejszą mocą. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie, mieszek w głowicy skurczy się, a zawór otworzy, powodując wzrost temperatury wody w grzejniku.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: www.sklep-instaldom.pl