Jeśli chcesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać termomodernizację domu, planujesz montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie. Kto może ubiegać się o dotację i na co będzie pożyczka? Jakie są zasady programu CZYSTE POWIETRZE? Gdzie  można złożyć wniosek? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

 

CO TO JEST ZA PROGAM?

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy. 


KIEDY BĘDZIE REALIZOWANY?

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029. Nabór wniosków rozpoczął się 19.09.2018, prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

NA CO MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINSOWANIE?

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę okien i drzwi
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

JAKIE SĄ WARUNKI FINASOWANIA?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu  na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i kształtuje się następująco:

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W PRAKTYCE:

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem zawsze staramy się pomagać klientom w wszystkich zagadnieniach dotyczących procesu sprzedaży (dobór, sprzedaż, serwis,... itp.). W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę kotłów spełniających wymogi programu „Czyste Powietrze”. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów pomagamy również w złożeniu wniosku. Wystarczy zgromadzić potrzebne dokumenty i zgłosić się do nas a my wypełnimy oraz wyślemy wniosek do odpowiedniego Funduszu.

 

1. JAKA JEST MAKSYMALNA KWOTA DOFINASOWANIA?

Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych.Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt inwestycji projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

 

MAKSYMALNY JEDNOSTKOWY KOSZT KWALIFIKOWANY NA JEDEN BUDYNEK – czyli taki, na który możemy otrzymać dotację w określonej kwocie. W naszej firmie można skorzystać z takich przedsięwzięć jak:

Jeśli chodzi o kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne to dotacja ich nie obejmuje, możemy w tu skorzystać z preferencyjnej pożyczki.

Zaletą programu jest fakt, ze koszty możemy sumować np. wymiana instalacji + wymiana kotła.

 

Przykład 1:

Weźmy pod uwagę istniejący dom o powierzchni 180 m2. Koszt wymiany instalacji wraz z materiałami to 12 000,00 zł i starego kotła „śmieciucha” na kocioł ekogroszkowy 15 kW wraz materiałami i usługą montażową to kolejne 12 000,00 zł,  dofinansowanie III grupa – 70%

 

A) łączny koszt inwestycji - 24 000,00 zł

- koszt kwalifikowany instalacji - 12 000,00 zł [max 15 000,00 zł, czyli mieści się w limicie]

- koszt kwalifikowany kotła na ekogroszek - 10 000,00 zł 

- koszt niekwalifikowany – 2 000,00 zł [koszt kotła na ekogroszek 12 000,00 zł - koszty kwalifikowane kotła na eko groszek 10 000,00 zł]

 

B) dofinansowanie – 15 400,00 zł

- koszty kwalifikowane pod dofinasowanie - 22 000,00 zł

- dofinsowanie III grupa - 70% x 22 000,00 zł = 15 400,00 zł

 

C) koszt inwestycji po otrzymaniu dofinsowania: 8 600,00 zł

- koszt inwestycji (A) - otrzymane dofinansowanie (B) = 24 000,00 zł - 15 400,00 zł = 8 600,00 zł

 

Przykład 2:

 

Weźmy pod uwagę nowo budowany dom o powierzchni 120 m2. Koszt wymiany instalacji, ocieplenie budynku czy montaż okien nie wchodzi w dofinasowanie ale montaż kotła 5 klasy jak najbardziej. Załużmy że klient kupuje kocioł na pellet wraz materiałami montażowymi i usługą o wartości 18 000,00 zł, dofinansowanie z dochodu wychodzi II grupa – 80%

 

A) łączny koszt inwestycji - 18 000,00 zł

- koszt kwalifikowany kotła na pellet - 18 000,00 zł [max 20 000,00 zł, czyli mieści się w limicie]

- koszt niekwalifikowany – 0,00 zł 

 

B) dofinansowanie – 14 400,00 zł

- koszty kwalifikowane pod dofinasowanie - 18 000,00 zł

- dofinsowanie II grupa - 80% x 18 000,00 zł = 14 400,00 zł

 

C) koszt inwestycji po otrzymaniu dofinsowania: 3 600,00 zł

- koszt inwestycji (A) - otrzymane dofinansowanie (B) = 18 000,00 zł - 14 400,00 zł = 3 600,00 zł

 

 

2. JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI?

Pożyczka w programie „Czyste Powietrze” jest rodzajem wsparcia finansowego o którą możemy się ubiegać na brakującą kwotę inwestycji. Pożyczkę można wziąć przy wypełnianiu wniosku od WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie pożyczki ma być zmienne, ale nie przekroczy stopy WIBOR 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, czyli obecnie ok. 2,4% w skali roku. Taka pożyczka może być spłacana nawet przez 15 lat. Przy czym program „Czyste powietrze” dopuszcza karencję w spłacie przez okres realizacji przedsięwzięcia.

Co ważne, można skorzystać tylko z pożyczki bez ubiegania się o dotację. NFOŚiGW informuje, że wyłącznie pożyczką (bez dofinansowania) można sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

 

Przykład 1:

Wracając do przykładu pierwszego pożyczka może wyglądać następująco:

- koszt kwalifikowany inwestycji - 22 000,00 zł 

- koszt niekwalifikowany inwestycji – 2 000,00 zł

- otrzymane dofinasowanie - 15 600,00 zł 

- pozostała kwota kwalifikowana na którą możemy się ubiegać o pożyczkę: 6 400,00 zł [koszty kwalifikowane 22 000,00 zł - dotacja 15 600,00 zł]

- koszt który musimy zapłacić w gotówce to: 2 000,00 zł

 

Przykład 2:

Wracając do przykładu drugiego pożyczka może wyglądać następująco:

- koszt kwalifikowany inwestycji - 18 000,00 zł 

- koszt niekwalifikowany inwestycji – 0,00 zł

- otrzymane dofinasowanie - 14 600,00 zł 

- pozostała kwota kwalifikowana na którą możemy się ubiegać o pożyczkę: 3 400,00 zł [koszty kwalifikowane 18 000,00 zł - dotacja 14 600,00 zł]

- koszt który musimy zapłacić w gotówce to: 0,00 zł

 

3. JAK WYGLĄDA CZAS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Od 19 października 2018 do 30 czerwca 2027 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmować będą  wnioski o wsparcie finansowe  z programu CZYSTE POWIETRZE. Okres realizacji przedsięwzięcia może wynosić 24 miesiące od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029r. Ważne jest aby złożyć wniosek przed rozpoczęciem inwestycji.

 

Przykład:

Pierwsza faza działania.

Korzystając z usług naszej firmy w pierwszej kolejności robimy dla Państwa ofertę handlową. Ofertę możemy sporządzić na miejscu w naszej firmie lub możemy do Państwa podjechać na inwestycje w celu oceny kosztów inwestycji. Następnie po zaakceptowaniu przez Państwa kosztów, przygotowujemy dla Państwa gotowy wniosek do wysłania do WFOŚiGW w Toruniu lub Warszawie (w zależności od miejsca zamieszkania). Po przygotowaniu dokumentacji umawiamy się z Państwem na wykonanie usługi instalacyjnej. Po zakończeniu inwestycji rozliczamy się z Państwem finansowo, a Państwo czekacie na dofinasowanie.

 

Druga faza działania.

W drugiej fazie czekacie Państwo na kontakt (mailowy lub telefoniczny) w sprawie przygotowanych dokumentów od WFOŚiGW. Zaproszą oni was do siebie jak tylko będą mieli przygotowane dokument. Czas jaki mają na kontakt z Państwem to 90 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przed tym terminem uda nam się wykonać i rozliczyć inwestycję to możecie Państwo z całą dokumentacją (faktury, prodokoły odbioru i zdjęcia) pojechać podpisać umowę, rozliczyć faktury i otrzymać dotację. W tym przypadku całą procedura zostanie przeprowadzona na jednym spotkaniu.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Do przygotowania wniosku o dotację trzeba mieć przygotowane:

- sprządzoną ofertę handlową całej inwestycji (firma INSTALDOM)

- dokumenty potwierdzające dochód (PIT z ubiegłego roku lub nakaz płatniczy za bieżący rok)

- dowód osobisty wnioskodawcy oraz numery pesel pozostałych członków rodziny/mieszkańćów

- numer księgi wieczystej i działki

-  numer konta bankowego na które ma być przelana dotacja

 

Więcej informacji pod numerem:

516 023 899 - Malanowska Justyna