Wiele osób szukających pomp obiegowych zastanawia się czy warto kupić pompę elektroniczną a zarazem energooszczędną. Wśród nich są nie tylko osoby poszukujące pompy do nowej instalacji centralnego ogrzewania lecz również tacy, którzy zamierzają kupić pompę do instalacji starego typu. Do nich właśnie adresujemy ten artykuł.

 

Czy warto kupić elektroniczną pompę obiegową ?

Aby sprawdzić czy i komu się opłaca postanowiliśmy przeanalizować kilka najczęstszych przypadków. Dla wszystkich poniższych przypadków przyjęto:

  • Okres grzewczy 120 dni ;
  • Koszt 1 kWh z opłatą przesyłową zmienną 0,7 zł / kWh ;
  • Dostarczanie ciepła w okresie grzewczym 24 h/dobę ;
  • Kocioł grzewczy stałopalny ;
  • Okres porównawczy 5 lat.

 

Porównanie dotyczy pomp :

  • Grundfos Alpha2 25-40/180;
  • Omnigen OMIS 25-40/180;

 

Czy celowy jest montaż pompy co ze sterowaniem elektronicznym w instalacji grzejnikowej starego typu, z grzejnikami nie posiadającymi głowic termostatycznych zasilanej kotłem stałopalnym ?

 

W takiej instalacji dławienie przepływu jest na stałym poziomie. Oszczędność w takim razie wynika wyłącznie z większej sprawności pompy elektronicznej. 

Pompa Omnigeny aby przetłoczyć 0,4 m3/h przy dławieniu 0,4 bar zużyje 62 Wh co spowoduje, że w sezonie grzewczym jej eksploatacja będzie kosztować 127 zł.

Grundfos Alpha2 aby przetłoczyć tyle samo wody przy tym samym dławieniu zużyje 18 Wh co daje koszt eksploatacji przez cały sezon na poziomie 36 zł.

W przeciągu 5 lat eksploatacji elektronicznej pompy obiegowej w starej instalacji grzejnikowej bez głowic termostatycznych daje to oszczędność rzędu 455 zł.

 

Jakie oszczędności może dać montaż pompy elektronicznej w instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne ?

 

W instalacjach grzejnikowych wyposażonych w głowice termostatyczne, gdy w pomieszczeniu ogrzewanym temperatura zbliża się do temperatury zadanej głowica zaczyna zamykać sterowany zawór. Jego całkowite zamknięcie następuje po osiągnięciu temperatury zadanej. W chwili, gdy temperatura w pomieszczeniu zaczyna powoli opadać głowica uchyla zawór w celu dopuszczenia do grzejnika kolejnej dawki energii cieplnej. W takich sytuacjach pompy obiegowe o stałych obrotach tłoczą nadwyżkę strumienia przez pozostałe grzejniki podczas gdy prawidłowo zaprogramowane pompy elektroniczne ograniczają obroty i zużycie energii. Spowoduje to co prawda, że kocioł przy braku sterowania temperaturą na każdą cząstkę wody dostarczy większą dawkę energii co prowadzi do podwyższenia temperatury na wyjściu. Aby ustabilizować pracę takiego układu warto do sterowania kotłem zastosować sterownik o podobnej histerezie i działaniu a więc .... miarkownik ciągu. Takie zestawienie wpływa na pełne wykorzystanie możliwości jakie daje elektroniczne sterowanie prędkością obrotową pompy i podwyższa komfort użytkowania.

Przy spełnieniu powyższych założeń koszt pięcioletniej eksploatacji pompy stałoobrotowej również wyniesie 635 zł podczas gdy układu termostatycznego z prawidłowo wysterowaną pompą elektroniczną jedynie 90 zł. Uzyskamy dzięki elektronicznej pompie obiegowej nie tylko dodatkowe 90 zł oszczędności lecz również znacznie wyższy komfort cieplny.

 

 

Jakie oszczędności uzyskamy dzięki zastosowaniu pompy elektronicznej w układach centralnego ogrzewania podłogowego ?

W układach ogrzewania podłogowego w celu zapewnienia należytego komfortu cieplnego niezbędne jest zachowanie stałej prędkości przepływu w poszczególnych pętlach. Jest to spowodowane koniecznością utrzymania stałej w miarę możliwości niskiej różnicy temperatur na początku i końcu pętli. Ten wymóg powoduje, że osiągnięcie większych oszczędności niż wynikające z różnej energochłonności pomp wymaga nie tylko z odpowiedniego zaprogramowania pompy lecz również zastosowania sterownia przepływem energii przy stałej prędkości przepływu czynnika dostosowanej do zapotrzebowania w energię obiektu.

Pomimo zastosowania odpowiedniego systemu dystrybucji energii różnica w kosztach eksploatacji pompy biegowej i odpowiednio zaprogramowanej pompy elektronicznej nie przekroczy 600 zł na przestrzeni pięciu lat znacznie jednak podwyższając komfort cieplny.

 


2. Jakie są skutki złego doboru pompy obiegowej do instalacji grzewczej?

Stanisław Sowa, Product Manager z firmy Wilo wyjaśnia: „Rozważmy dwa przypadki. Pierwszy, kiedy rzeczywisty punkt pracy leży znacznie powyżej charakterystyki pompy i drugi, kiedy punkt pracy znajduje się znacznie poniżej charakterystyki pompy.

 

Gdy rzeczywisty punkt pracy leży powyżej charakterystyki urządzenia, pompa (zarówno stałoobrotowa, jak elektroniczna) będzie „za mała” to znaczy, że w chłodniejszych dniach roku będziemy mieli problem z niedogrzewaniem pomieszczeń. Poza tym pompa przez znaczą część swojej pracy będzie pracowała na maksymalnym obciążeniu, przez co jej okres bezawaryjnej eksploatacji ulegnie znacznemu skróceniu. Problem możemy rozwiązać przez zastosowanie pompy o większych parametrach, której charakterystyka spełni wymagania punktu pracy, co zapewni uzyskanie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach i długą, bezawaryjną pracę.

 

 

Gdy rzeczywisty punkt pracy leży znacznie poniżej charakterystyki pompy stałoobrotowej w instalacji przy niskich obciążeniach (cieplejsze dni) może wystąpić znaczny wzrost ciśnienia, który powoduje znaczny hałas w instalacji (szumy przepływu) oraz wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. Takie zakłócenia pracy instalacji nie wystąpią, gdy zastosujemy pompę regulowaną. Przy niższym zapotrzebowaniu na ciepło będzie ona pracować na niższych obrotach.”

 

Jeśli nie wiesz na jaką pompę się zdecydować, zgłoś się do nas. Sprzedawca przedstawi Ci ofertę oraz  doradzi, która  z pomp sprawdzi się najlepiej i przyniesie wymierne korzyści. Warto również skorzystać z usług naszej firmy, gdyż po wykonaniu montażu robimy indywidualne ustawienia u każdego Klienta.

 

 

 

3. Oszczędności z pompą energooszczędnych

Pompa energooszczędna zużywa rocznie ok. 45 kWh, co pozwala zredukować koszty energii elektrycznej nawet o 90% w porównaniu do standardowej pompy obiegowej.
Roczne koszty eksploatacji pompy wynoszą 19 zł. Uwzględniając przeciętny czas eksploatacji pompy obiegowej, wynoszący 10 lat, oszczędności jakie generuje pompa SPRINTA w porównaniu ze standardową pompą obiegową, to 1700 zł.

 

 

PARAMETRY

POMPA STANDARODWA

POMPA
 ENERGOOSZCZ.

OSZCZĘDNOŚCI

Roczne zużycie energii

440 kWh

45 kWh

395 kWh

% zużycie energii

100%

10%

90%

Roczny koszt zużycia energii elektrycznej

189 zł/rok

19 zł/rok

170 zł/rok

 

 

Redukcja nocna:

Funkcja redukcji nocnej po wykryciu spadku temperatury w instalacji przełącza pompę na pracę z charakterystyką minimalną. Powrót do normalnego trybu pracy następuje automatycznie po wzroście temperatury cieczy w układzie. Okresowe obniżenie parametrów pracy pompy przyczynia się do redukcji kosztów ogrzewania, jednocześnie nie powodując uszczerbku dla komfortu cieplnego użytkowników. Nazwa funkcji „redukcja nocna” wzięła się od okresu, w którym najczęściej i najdłużej notuje się zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Okresem obniżenia temperatury może być także dzień np.: w czasie przebywania mieszkańców w pracy, co w przybliżeniu równa się czasowi przypadającemu na sen. Redukcja nocna nie przynosi efektów w pomieszczeniach, gdzie używane jest ogrzewanie podłogowe, z uwagi na czas inercji takiego układu.

 

Stałe obroty pompy:

Funkcja ta pozwala zastosować ustawienia według trzech charakterystyk stało prędkościowych (minimalnej, średniej i maksymalnej), jak w przypadku tradycyjnej pompy nieregulowanej, przy czym:

- tryb minimalny może być wykorzystywany w okresach, gdy wymagany jest przepływ minimalny. Ten tryb pracy jest odpowiedni np. do ręcznego włączania redukcji nocnej, gdy nie jest ona zadana automatycznie,

-  tryb maksymalny wykorzystywany gdy jest zapotrzebowanie na przepływ maksymalny, jest odpowiedni np. w przypadku priorytetu ciepłej wody.

 

Tryb AUTO (samoczynna regulacja obrotów):

To system automatycznie dopasowujący parametry pracy pompy w instalacji, przy minimalizacji zużycia energii elektryczne. Funkcja ta eliminuje w zdecydowanej większości przypadków konieczność dalszych nastaw.

 

Podsumowując, pompy elektroniczne posiadają wiele zalet, ale podstawową korzyścią wynikajacą z zastosowaniach ich w instalacji jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej i pomimo wyszego kosztu zakupu, wydatek ten szybko się nam zwraca.