Dziwne hałasy z grzejnika odzywają się niemal w każdym domu. Szum, bulgot, gwizdy - za te dźwięki w instalacji grzewczej najczęściej odpowiedzialne jest gaz znajdujący się wewnątrz instalacji oraz szybkość płynącej wody.

1) Gazy w instalacji:
W polskich domach najczęściej spotykane są instalacje centralnego ogrzewania, w których czynnikiem grzewczym jest woda. Zazwyczaj jednak w grzejniku, oprócz wody, zbierają się gazy, takie jak.:

  • powietrze
  • wodór
  • siarkowodór

Skąd się bierze gaz w instalacji? 

      Gaz, typu powietrze w instalacji może brać się z wielu przyczyn. Jednym z przykładów jest naczynko wzbiorcz.  Jeśli w domku jednorodzinnym jest kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał, ekogoszek,...) to instalacja centralnego ogrzewania zazwyczaj jest w systemie otwartym. W praktyce oznacza to, że instalacja w najwyższym swoim punkcie ma "połączenie" z powietrzem z otoczenia, a zatem woda w takiej instalacji będzie szybciej mieszać się z powietrzem. Innym przykładem mogą być miejsca, w których łączą się poszczególne elementy całej instalacji. Powstaną tam nieszczelności, najczęściej są one mikroskopijne: zdecydowanie zbyt małe, by wyciekała przez nie woda, ale wystarczające, by powietrze przecisnęło się do wnętrza. Tlen z powietrza może przedostawać się także przez rury z tworzywa, które nie mają bariery antydyfuzyjnej (taka bariera nie przepuszcza tlenu).
      Wodór w instalacji powstaje w czasie procesów korozyjnych. Korozja chemiczna, czyli utlenianie metali, ma miejsce wszędzie tam, gdzie tlen styka się z powierzchnią metalową i – w zależności od warunków w jakich się to odbywa (wilgotność, temperatura) – proces korozji następuje wolniej lub szybciej. Nie zapominajmy o tym że instalacja centralnego ogrzewania to kocioł, rury, grzejniki i osprzęt. Przez wszystkie te elementy przepływa woda o bardzo różnym składzie chemicznym.W zależności od tego, jakie metale znajdą się w instalacji, zjawisko korozji może zachodzić bardzo szybko, np. gdy zastosowano połączenie miedź – aluminium. Należy pamiętać, że większość wiszących kotłów c.o. (gazowe, elektryczne) ma wężownicę miedzianą i może to powodować korozję grzejników aluminiowych lub częste zapowietrzanie grzejników znajdujących się najbliżej kotła (powstawanie wodoru). Grzejniki stalowe mogą być łączone bez groźby korozji z rurami miedzianymi.

      Siarkowodór może się wydzielać w wyniku reakcji beztlenowych, gdy w wodzie która jest wlewana do instalacji zawiera dużo związków organicznych. Zalecane jest unikać, jeśli jest to możliwe, spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania. Nie ma nic gorszego dla naszej instalacji grzewczej, jak zostawianie jej na dłuższy czas bez wody lub napuszczanie do niej stale nowej wody.

 

Jak sobie radzić z zapowietrzonym grzejnikiem?

  • kup grzejnik z fabrycznie zamontowanym odpowietrznikiem kliknij
  • zamontuj automatyczne odpowietrzniki, które będą samoczynnie usuwały powietrze kliknij
  • jeśli zakładasz nową lub wymieniasz instalację i montujesz rury z tworzywa, pytaj o barierę antydyfuzyjną, czyli taką, która nie przepuszcza tlenu
  • jeżeli masz wodór w grzejnikach wlej do instalacji  inhibitorów korozji kliknij
  • staraj się jak najrzadziej spuszczać i napuszczać do instalacji nową wodę

 

2) Prędkość wody w instalacji

Innym czynnikiem powodującym szum w instalacji centralnego ogrzewania jest nadmierna prędkość wody krążącej w instalacji. Zjawisko to jest zazwyczaj w instalacjach, gdzie pracują zawory termostatyczne. Prędkość na pompie obiegowej c.o. jest niezmienna i dlatego w przypadku, gdy część termostatów przy grzejnikach się zamknie  lub przykryzuje następuje wzrost ciśnienia, a to generuje gałas.

 

Jak zmienić prędkość wody w instalacji?

  • zamontuj elektroniczną pompę obiegową do c.o., która sama będzie regulowała swoją prędkość w zależności od tego jak będą pracowały zawory termostatyczne kliknij
  • jeżeli nie masz pompy która sama reguluje przepływ wody w instalacji pomyśl nad zawórem nadmierno-upustowegwym. Zapewnia on minimalną wielkość przepływu przez pompę przy zachowaniu wymaganej temperatury zasilania podczas pracy przy niskich obciążeniach, a także redukuje spadki temperatury w przewodach.